Fysioterapi

Jag är Auktoriserad Fysioterapeut & Legitimerad Sjukgymnast sedan 1991.

I tillägg till min 4 åriga grundutbildning vid Skodsborg Fysioterapiskole i Danmark, har jag en 1,5 årig vidareutbildning i Ortopedisk Manuell Terapi.

Jag tar emot patienter både med och utan remiss och är ansluten till Regionen, dvs. högkostnadskort och frikort gäller. Patientavgiften är fn. 400,-

Min praktik; ”FYSIOTERAPIN” är belägen centralt i Östersund: i korsningen Kyrkgatan/Fältjägargränd

Du bokar tid via telefon 070 66 49 727 (talsvar) - eller mail: olav@aserud.com
Räkna med ca. 2 veckors väntetid*

*akuttider kan finnas